Tule nagu oled

Oleme saanud kirju küsimustega kas joogatundi tulles on tarvis ette näidata pass või kood..

Aurora Yoga Studio tundides ja üritustel osalemiseks ei ole tarvis oma keha puudutavaid valikuid passi või koodiga tõendada. Seda mitmel põhjusel:

• Valitsuse kehtestatud piirangud on ette nähtud 50+ osalejate arvuga üritustele. Meie stuudio maksimaalne mahutavus on 22 inimest ning praegusel hooajal viime enamus tunde läbi väljas värskes õhus.
• Alates 2019.a novembrist on Aurora Yoga Studio liitunud Mitmekesisuse Kokkuleppega. Mitmekesisuse kokkulepe on vabatahtlik kokkulepe, millega liitudes kinnitab ettevõte, vabaühendus või avaliku sektori organisatsioon, et austab inimeste mitmekesisust ning väärtustab võrdse kohtlemise põhimõtet nii oma töötajate, partnerite kui klientide seas.
Oleme alla kirjutanud kokkuleppele, mis ütleb:
Mitmekesisus on inimeste elu osa nii Eestis kui kõikjal maailmas.Inimesed erinevad üksteisest oma väljanägemise, päritolu, huvide ja tegevuste, valikute ja võimete poolest, aga meil kõigil on ühesugune inimväärikus. Demokraatlik riik kohtleb inimesi võrdselt ja arvestab inimeste eripäradega. See tähendab, et ühiskondlikud reeglid ja sotsiaalsed normid peavad neid erinevusi arvestama, et tagada kõigile võrdsed võimalused ja kaasatus. Kõik inimesed erinevad üksteisest oma väljanägemise, huvide ja tegevuste, valikute ja võimete poolest, aga on võrdselt inimesed. See tähendab, et ühiskondlikud reeglid ja sotsiaalsed normid peavad neid erinevusi arvestama, et tagada kõigile ühiskonnas võrdsed võimalused. Kõik peaksid saama ühiskonnas kasutada oma potentsiaali maksimumini. Ühelt poolt tähendab see nende eripärade austamist ja teiselt poolt ühiskonda, mis põhineb võrdsel kohtlemisel.
• Jooga üks põhilistest eesmärkidest on iseendaga parema kontakti saavutamine. Kõiki joogaharjutusi tehes suuname tähelepanu sellele kuidas me end seejuures tunneme ning õpime üha enam seda tunnetust järgima. See põhimõte laieneb joogamatilt ka kaugemale igapäevaellu. Igaühe isiklik asi on tunnetada millised oma keha ja muude eluvaldkondadega seonduvad valikud talle kõige paremini sobivad. Ükski valik ei ole iseenesest parem ega halvem, kõik sõltub vaatlejast endast.

Valikutest ja eelistustest olenemata, oled oodatud.
Tunneme su üle kõige rohkem rõõmu, kui lihtsalt järgid oma sisetunnet.

Tunniplaani leiad SIIT